Is er een toekomst voor onze auto’s?

Dit artikel is opgesteld door Herman Sluiter, bestuurslid van Citroën Contact.

Misschien al in korte tijd zal het straatbeeld volkomen veranderd zijn. Wij laten ons vervoeren in alsmaar rondrijdende karretjes, die zich zelf koppelen aan andere karretjes die dezelfde richting uitgaan. Parkeerplaatsen zijn overbodig geworden, auto’s ook.

De huidige bedreigingen van ons rijden met onze heerlijke auto’s zijn kortweg:

  1. Het automatisch, stuurloos rijden
  2. De milieuzones.

Ad. 1.

De laatste auto’s op markt zijn uitgerust met allerlei elektronische snufjes, die het rijden door de mens zelf, overnemen. De auto blijft automatisch op de weg en zelf remmen is ook niet nodig. De auto doet dat voor jou. Het tijdperk van het stuurloze rijden is aangebroken. Het is eigenlijk overbodig om auto’s nog uit te rusten met een stuur.

Met als gevolg dat de wegbeheerder niet zit te wachten op die gevaarlijke auto’s die nog door hun bestuurder bestuurd en geremd worden. Is die wegbeheerder nog wel bereid om aan onze klassieke Citroëns ruimte op de weg te verschaffen?

Ad. 2.

De Raad van State heeft onlangs in beroep over de Rotterdamse milieuzone geoordeeld dat de toegang ook van benzineauto’ s beperkt mag worden in een milieusituatie waarin maar een geringe milieuwinst te behalen valt mits het een onderdeel is van een totaalpakket aan maatregelen. De Utrechtse rechter (milieuzone Utrecht) oordeelde zelfs dat benzineauto’s geweerd mogen worden zelfs als er geen enkele milieuwinst wordt gerealiseerd door de beperking. Willekeur noemen juristen dat, een willekeur die door de Duitse Raad van State wel is uitgebannen door te eisen dat alleen maar straten voor verkeersdeelnemers mogen worden beperkt als dat een verbetering van de luchtkwaliteit oplevert.

In dat licht bezien heeft de Stad Hamburg vorige maand twee straten aangewezen als verboden voor diesels tot euronorm 3 of lager.

In Nederland worden in het algemeen klassieke auto’s ouder dan 40 jaar wel tot milieuzones toegelaten.

Het kabinet is bezig om een wetsvoorstel over milieuzones voor te bereiden. Uit het lobbywerk van de Fehac valt lichtjes op te maken dat de regering wat meer oog heeft voor onze auto’s.

En wat de Rotterdamse milieuzone betreft heb ik begrepen dat de nieuwe coalitie voorlopig geen milieuzone aldaar wil in voeren.

Daarbij is het van belang om binnen de Europese Unie alert te blijven, Belangrijk is dat er een Europese richtlijn komt. Nederlandse clubs lopen voorop in vergelijking met Europese zusterclubs.

Vanzelfsprekend blijven wij met onze auto’s niet aan de kant staan. Deskundigen zeggen dat met goed onderhoud, bijvoorbeeld goede afstelling van de motor, kleppen, enz, wijziging van de sproeierbezetting van de carburateur, elektronische ontsteking en superbougies er een milieuwinst te behalen valt van 30% gemeten aan de uitlaat.

Binnen de Fehac wordt nu bijvoorbeeld met de gebruikmaking van de relaties met partnergarages van de ID/DS club een milieusticker ontworpen, die toegang zal verschaffen tot een milieuzone. Het is een idee dat verder uitgewerkt moet worden. Deskundige input van de leden is noodzakelijk op dat vlak.

De politiek heeft massaal ingezet op elektrisch rijden als brandstof. En als de Tesla’s en concurrenten 2/3 in prijs worden verlaagd zal er nergens meer benzine worden verkocht.

Er zijn andere brandstoffen beschikbaar voor onze auto’s die nu al min of meer beschikbaar zijn. Bij sommige schonere  zal een wetswijziging moeten worden doorgevoerd omdat vastgelegd is dat benzine een s.g  van 7 moet hebben. Schonere benzine heeft een lager s.g. en mag daarom niet als benzine verkocht worden.

Het is de ID/DS club na te geven dat zij al hard nadenken over het toekomstig rijden. Dit zou ook hoog op de agenda van andere Citroënclubs moeten prijken.

Daarom wil het bestuur van Citroën Contact een platform oprichten waarin vanuit alle Citroënclubs mensen worden bijeen gebracht worden, die willen nadenken en werken aan de toekomst van onze auto’s.

Maak uw vereniging warm voor die gedachte en geef belangstellenden op bij het bestuur van Citroën Contact.

Herman Sluiter,
Bestuurslid Citroën Contact

Translate